Угода користувача

Увага! Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте ці умови користування сайтом. Якщо ви не згодні з цими умовами користування сайтом, не використовуйте цей сайт.

Початок роботи з сайтом означає, що Ви ознайомлені та згодні з умовами використання сайту www.beewell.com.ua, а також є акцептом Вами даної публічної оферти. Використання в будь-якому вигляді сайту www.beewell.com.ua (в тому числі, але не обмежуючись розміщенням замовлень Вами товарів і послуг з використанням сайту www.beewell.com.ua, участь в бонусних програмах, акціях, заповнення заявок, форм і т.п.) є Вашою беззаперечним згодою з усіма умовами даної публічної оферти і прирівнюється до підписання договору обома сторонами. Дана публічна оферта є обов’язковою для виконання сторонами. У разі Вашої незгоди з умовами даної публічної оферти, Ви повинні утриматися від використання сайту www.beewell.com.ua.

ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ:
1. Сайт – web-сайт, що належить Власнику сайту і має адресу в мережі Інтернет www.beewell.com.ua, за допомогою якого Користувач має можливість здійснити покупку бажаного товару.
2. Користувач (Ви) – юридична особа та/або фізична особа-підприємець та/або фізична особа, резидент України, яка досягла 18 – річного віку, що володіє повною дієздатністю, що використовує даний сайт і / або його окремі інструменти, яка погодилася з умовами Публічної оферти і виконала всі її умови, описані нижче.
3. Покупець – Користувач, який здійснив замовлення на сайті www.beewell.com.ua.
4. Адміністрація сайту – адміністрація інтернет-магазину www.beewell.com.ua.
5. Угода – дана публічна оферта, включаючи всі її умови.
6. Продавець – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про товари і / або послуги, які можна замовити. Продавцем може бути як Адміністрація, так і будь-яка особа, якій Адміністрація надала право на розміщення відомостей про товар та / або послуги. Найменування Продавця вказується в документах на передачу товару Покупцеві (акт прийому-передачі, видаткова накладна, товарний чек, фіскальний чек і т.п., що підтверджують факт передачі товару Покупцеві).
7. Товар – товари, послуги, інші матеріальні і нематеріальні об’єкти, інформація про які розміщена на Сайті.
8. Замовлення – звернення Користувача через Сайт і / або за допомогою дзвінка на гарячу лінію до Продавця з проханням здійснити замовлення товару, а також сукупність товарів, зазначених у замовленні Користувача.
9. Платник – особа, яка здійснює оплату замовлення Користувача.
10. Одержувач – особа, зазначена Платником в формі замовлення в якості особи і уповноважена Платником отримати товар. Якщо інше не зазначено в формі Замовлення, Одержувачем є Платник.
11. Пропозиція – відомості про товар, розміщені Продавцем на Сайті, які включають в себе інформацію про товар, його ціну, способи оплати та доставки, інформацію про знижки та акційні пропозиції на товар, а також інші умови замовлення товару. Умови Пропозицій, розміщених на Сайті, встановлюються Продавцем. Пропозиція є інформацією про можливі умови замовлення товару.
12. Сторони – Продавець, Покупець, Користувач.

1. ПРЕДМЕТ І УМОВИ ДОГОВОРУ
1.1. Ця Угода регулює порядок доступу Користувача до інформації, що розміщується на Сайті, порядок використання Сайту, а також можливість передачі товарів Користувачеві.
1.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до  матеріалів Сайту, Користувач тим  самим приєднується до цієї  Угоди. Використовуючи матеріали та інструменти Сайту, Користувачі беззастережно і безумовно приймають (акцептують) умови цієї Угоди. Користувач зобов’язаний повністю ознайомитися з умовами цієї Угоди до реєстрації на Сайті і / або оформлення замовлення. Реєстрація Користувача на Сайті означає повне і беззастережне прийняття Угоди (у відповідності зі статтями 641, 642 Цивільного Кодексу України).
1.3. Сайт є платформою для розміщення пропозицій про продаж товарів Продавцями.
1.4. Інформація про товар відображається на сайті www.beewell.com.ua і є динамічною. Це означає, що інформація може бути оновлена, змінена і доповнена Адміністрацією в будь-який момент часу без попереднього повідомлення Користувача. Будь-яка інформація про товар Продавця, умови акції, ціни товару, і будь-які інші правила надання послуг Продавцем відображаються на сайті www.beewell.com.ua. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Зміни вступають в силу з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті www.beewell.com.ua.
1.5. Цей договір може бути укладений право- і дієздатним Користувачем. Приймаючи умови договору, Ви підтверджуєте свою право- і дієздатність, приймаєте на себе зобов’язання, що виникають в результаті використання сайту www.beewell.com.ua і укладення даного договору.
1.6. Пропозиція на Сайті не є офертою. Користувач після ознайомлення з розміщеним на сайті Пропозицією має право зробити оферту Продавцю шляхом заповнення форми Замовлення і / або здійснити замовлення через Колл Центр сайту. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю на замовлення Користувачем товару на умовах, зазначених у відповідному Пропозицію.
1.7. Оферта вважається прийнятою Продавцем, якщо Продавець здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив товар, приступив до надання послуг відповідно до умов, передбачених офертою Користувача, надав рахунок на оплату замовлених товарів.
1.8. Продавець має право запропонувати замовити товар на інших умовах після отримання оферти Користувача. В такому випадку ця пропозиція вважається зустрічній офертою і має бути прийнято Користувачем. Прийняттям зустрічній оферти вважається фактичне отримання Користувачем і / або Одержувачем товару на умовах, передбачених зустрічній офертою. Продавець має право відкликати зустрічну оферту до моменту отримання товару Покупцем.
1.9. Узгодженням всіх істотних умов Сторонами є оплата та / або фактичне отримання товару Покупцем, а також відвантаження товару Продавцем.
1.10. Сторони погоджуються, що напрямок Продавцем і / або Адміністрацією сайту будь-яких повідомлень про наявність товару, прийняття замовлення, терміни доставки товару, його ціну, умови і формах оплати, статус та / або зміни статусу замовлення і т.п., відправлених Продавцем і / або адміністрацією сайту за допомогою електронної пошти, sms- повідомлень, за допомогою телефонії, є виключно повідомленням Покупця про отримання оферти Продавцем і не може свідчити про її акцептування Продавцем.
1.11. Доставка товару здійснюється:
компанією-експедитором шляхом адресної доставки Користувачеві або доставки до відділення курєрської сліжби з подальшим самостійним отриманням товару Користувачем;
самостійним вивезенням товару клієнтом з адреси магазину Продавця.
1.12. Моментом отримання товару Одержувачем є підписання Одержувачем документа, що підтверджує факт прийняття замовного Користувачем товару (товарно-транспортна накладна, акт прийому-передачі, декларація на пересилку, накладна і т.д.) або фактичне отримання Одержувачем Товару і вчинення ним дій, що свідчать про прийняття товару. При отриманні товару Одержувач зобов’язується перевірити товар на наявність пошкоджень, а також наявність комплекту необхідних документів (товарний чек, гарантійний талон, акт прийому-передачі) і, в разі проблем, на місці пред’явити претензії службі доставки. Продавець не несе відповідальність за дії компанії перевізника.
1.13. При прийнятті (акцептування) оферти Продавця Користувач надає згоду про отримання інформації про товар за допомогою дистанційного зв’язку. Проставлений підпис на документах, що підтверджують прийняття товару та / або фактичне прийняття товару, означає, що Одержувач отримав всі необхідні відомості (інформацію) про товар до моменту його прийняття.

2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
2.1. Будучи Користувачем Сайту, Ви гарантуєте не робити будь-яких дій, що порушують законодавство України, норми міжнародного права і дій, які можуть порушити нормальне функціонування Сайту.
2.2. Користувач зобов’язаний своєчасно проінформувати Адміністрацію Сайту про несанкціонований доступ до особистої сторінки Користувача третіми особами. Для інформування користувач повинен звернутися в Службу підтримки за координатами, вказаними на Сайті.
2.3. Користувач надає свою згоду на використання і обробку персональних даних Користувача відповідно до чинного законодавства України.
2.4. Приймаючи умови Угоди користувача, Користувач також підтверджує, що ознайомлений і згоден із розділом Конфіденційність Сайту, а також з умовами цієї Угоди.
2.5. Приймаючи умови Угоди користувача, Користувач підтверджує, що він є право- і дієздатним, а також, що у нього відсутні будь-які обмеження в дієздатності.
2.6. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні суперечити вимогам законодавства України та загальноприйнятих норм моралі та моральності.
2.7. Відповідальність за грошові перекази, які здійснюють Платники, повністю лежить на банках і платіжних системах, послугами яких вирішує скористатися Користувач. Продавець не бере на себе відповідальність за дії платіжних сервісів.
2.8. Власник сайту не несе відповідальність за працездатність обладнання, на якому розміщений сайт, доступність Сайту, роботу каналів передачі даних та інші технічні засоби для здійснення Користувачами доступу до Сайту.
2.9. Продавець не несе відповідальність за дії Перевізника, в тому числі за терміни перевезення компанією перевізником, а також за збереження доставки.
2.10. Відповідальність Продавця за зміни умов замовлення товару обмежується правом Одержувача (Користувач, Платник) відмовитися від замовлення товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони оплачені).
2.11. Користувач несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо некоректне, неточне і / або неправильне зазначення даних в замовленні призвело до додаткових витрат Продавця, пов’язаних з доставкою товару по невірному адресою або видачі товару неналежному Одержувачу, всі пов’язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Платником в якості оплати товару. Користувач зобов’язаний надати про себе всю необхідну інформацію для здійснення електронної угоди.

3. ІНШІ УМОВИ
3.1. Користувач має право призначити Одержувачем замовленого товару третю особу. В цьому випадку Одержувач зобов’язаний вказати в формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації отримувача і доставки йому товару. На відносини сторін, в такому випадку, поширюються положення ст. 636 Цивільного Кодексу України.
3.2. Всі можливі суперечки і протиріччя, що виникають між Сторонами в рамках цієї Угоди, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України виключно за місцем реєстрації Власника сайту. Визнання судом будь-якого положення цієї Угоди недійсним не скасовує дію Угоди в решті частини і не знімає з Користувача Сайту зобов’язань, прийнятих при реєстрації.
3.3. Всі права на Сайт в цілому і на використання мережевої адреси (доменного імені) www.beewell.com.ua належать Власнику сайту.
3.4. Користувач погоджується з тим, що після проходження процедури реєстрації на Сайті, Адміністрація сайту та / або Продавець буде направляти на електронну адресу користувачів листи і / або повідомлення, в тому числі, рекламного характеру. Разом з цим, Сайт зобов’язується не передавати електронну адресу, а також будь-які інші відомості про Користувачів третім особам. Користувач має право відмовитися від такої розсилки самостійно.
3.5. Вказуючи номер мобільного телефону в формах на сайті, Користувач автоматично погоджується отримувати повідомлення від Сайту, в тому числі рекламного характеру. При виникненні наміри зупинити розсилку такого роду, Користувач повинен звернутися в технічну підтримку сайту.
3.6. Користувачеві забороняється розміщувати призначений для користувача контент, заборонений чинним законодавством та / або такий, що суперечить морально-етичним нормам спільноти.
3.7. Здійснюючи Замовлення на Сайті, Користувач добровільно надає свою згоду Адміністрації сайту на збір і обробку (накопичення, зберігання, адаптування, відновлення, використання, поширення, знищення) зазначених їм даних, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, електронна пошта, телефон, адреса , з метою забезпечення відносин в сфері купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері рекламних і маркетингових досліджень, а також дає свою згоду на передачу (поширення) його даних перевізникам, транспортні тно-експедиторських і кур’єрським організаціям, іншим третім особам (без обмеження) на розсуд Адміністрації сайту. Дане положення діє протягом 5 років з моменту оформлення останнього замовлення на сайті.

4. ОПЛАТА ЗАМОВЛЕННЯ
4.1. Ціна товару вказується на Сайті в гривнях і включає в себе податок на додану вартість. У разі неправильного вказівки ціни замовленого Покупцем товару, Продавець інформує про це Покупця для підтвердження Замовлення по виправленої ціною або про анулювання Замовлення. При неможливості зв’язатися з Покупцем такої Замовлення вважається анульованим.
4.2. Сума Замовлення складається з вартості всіх замовлених товарів з урахуванням знижок.
4.3. Ціна товару на Сайті може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.
4.4. Оплата товару здійснюється Покупцем з використанням банківських карт, через електронні платіжні системи  або на розрахунковий рахунок Продавця згідно з рахунком-фактурою.
4.5. Продавець має право надавати знижки на товари, акційні пропозиції та встановлювати програму лояльності. Види знижок, акційних пропозицій, порядок і умови нарахування визначаються Продавцем самостійно і можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.

5. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ ТА ГРОШЕЙ ЗА ТОВАР
5.1. Інтернет-магазин  приймає повернення товару належної якості протягом 14 днів (не рахуючи дня покупки) згідно вимог ст. 9-12 і 13 Закону України «Про захист прав споживачів».
5.2. Продавець повертає кошти, сплачені за товар, на банківський рахунок Покупця (платіжну карту Покупця) або грошовим переказом за додатковим погодженням з Платником. Повернення грошових коштів, які сплачені за товар, здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту повернення товару та отримання заяви про його повернення.
5.3. Товари, які підпадають під Правила реалізації ветеринарних медикаментів і препаратів, затверджених наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Мінагрополітики України 23.07.2001 р №37 внесені до реєстру лікарських засобів ветеринарної медицини та відповідають вимогам якості. Лікарські засоби та препарати належать до товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню) і підпадають під дію Переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 р №172. У зв’язку з цим Продавець не проводить обмін і повернення такого виду товару.
5.4. У разі виявлених недоліків товару Покупець має право пред’явити претензію. Така претензія розглядається Продавцем відповідно до норм законодавства України.

6. ГАРАНТІЇ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
6.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, замовлених на Сайті або використання з порушенням правил застосування, зазначених на Сайті або в інструкції по застосуванню препарату.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
7.1. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», оформляючи Замовлення на Сайті, Покупець надає Продавцю згоду на обробку персональних даних, і підтверджує, що повідомлений про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», мету обробки даних, про можливості зміни мети обробки персональних даних, доступ до персональних даних третіх осіб, надання власником персональних даних часткового або повного права обробки персональних даних іншими суб’єктами відносин, пов’язаних ими з персональними даними, і про можливість поширення персональних даних, на що Покупцем дано згоду без будь-яких застережень.
7.2. Метою обробки (збору) персональних даних Покупця є забезпечення реалізації відносин у сфері задоволення суспільних потреб фізичних осіб в товарах.
7.3. Покупець підтверджує і згоден, що Продавець має право використовувати інформацію: для реєстрації Покупця на Сайті, для виконання своїх зобов’язань перед Покупцем, включаючи передачу інформації третім особам, задіяним в процесі виконання Замовлення і виконання інших умов оферти, для оцінки та аналізу роботи Сайту, для інформування Покупця про проведені Продавцем акціях і в інших цілях.
7.4. Якщо Покупець не бажає, щоб його персональні дані оброблялися, то він повинен звернутися до Покупця через форму зворотного зв’язку на Сайті.
7.5. Продавець має право направляти Покупцю повідомлення рекламно-інформаційного характеру. Якщо Покупець не бажає отримувати розсилки, він повинен змінити відповідні настройки в своїх персональних даних на Сайті або звернутися до Продавця через форму зворотного зв’язку на Сайті.
7.6. Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію, крім випадків, коли таке розголошення є обов’язковим згідно із законодавством України. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації третім особам для виконання зобов’язань перед Покупцем.
7.7. Продавець отримує інформацію про IP-адресу Відвідувача Сайту. Дана інформація не використовується для встановлення особистості Відвідувача.
7.8. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Покупцем на Сайті в загальнодоступній формі.
7.9. Продавець має право здійснювати записи телефонних розмов з Користувачем / Покупцем. При цьому Продавець зобов’язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, і / або передачу її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень, відповідно до Закону України «Про інформацію».

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Публічна оферта для Покупця вступає в силу з моменту реєстрації на Сайті і діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цією офертою або до моменту відкликання акцепту публічної оферти.
8.2. Сайт та сервіси, які їм надаються, можуть бути тимчасово частково або повністю недоступні унаслідок проведення профілактичних або інших робіт або з будь-яких інших причин технічного характеру. Технічна служба Продавця має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи без обов’язкового попереднього повідомлення Відвідувачів Сайту.
8.3. До відносин між Користувачем / Покупцем і Продавцем застосовуються положення законодавства України.
8.4. У разі виникнення питань і претензій з боку Відвідувача, Користувача / Покупця він повинен звернутися до Продавця по телефону, через форму зворотного зв’язку на Сайті або іншим доступним способом. Усі виникаючі суперечки Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів, у разі недосягнення угоди суперечка буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до законодавства України.
8.5. Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди користувача і безумовно приймає їх.